Skip to content

Softveri za medicinsku edukaciju

S obzirom na to da je elektronsko učenje i testiranje iz medicinske oblasti u Srbiji još uvek na početnom nivou, potrudili smo se da našu Online platformu za medicinsku edukaciju prilagodimo svakom korisiku.

Imamo nekoliko aktivnih online portala preko koga se svakodnevno rade internet testovi (kme online testovi za medicinske radnike) koje možete rasporediti po vašoj želji i želji korisnika. Tako da će korisnici moći da koristite u vremenu kada njima odgovara, sa svog računara.

unSoftver

Ukoliko imate potrebe za našim uslugama kontaktirajte nas!